Gazdasági Elemzések Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék projektjei:

  • Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése. GOP-1.1.1-11-2012-0111
  • Időtartama:  2012. 04. 01. - 2014. 03. 31.
  • Témavezető: Dr. Szalka Éva PhD, egyetemi docens;  +36/96 613 597,  szeva@sze.hu

A projekt tartalma:

Jelen projekt keretei között a Project Control Expert Kft. (Röviden: Procon-X Kft) és a Széchenyi István Egyetem célkitűzése egy olyan módszertan, rendszer és szolgáltatás kialakítása, amelynek segítségével az építőipari vállalatok, projektek kockázata számszerűsíthetővé, ezáltal összehasonlíthatóvá, értékelhetővé válik, így az építőipar területén tapasztalható jelentős bizalmatlanság kezelhető, csökkenthető, így a gazdasági válságból való kilábalás felgyorsítható. A kockázatok mérésével a területen érdekelt gazdasági szereplők (beruházók, ingatlanfejlesztők, építőipari vállalatok, finanszírozók és biztosítók) eszközöket kaphatnak tevékenységük, portfoliójuk kockázatának jobb megítéléséhez, és a kockázatok ismeretében megfelelő üzleti döntésekre lesznek képesek.

  • Távolságok és terek a közgazdaságban- OTKA 81598 sz. kutatás:
  • Finanszírozó: OTKA
  • Témavezető: Dr.  Dusek Tamás egyetemi docens;  +36/96 503 482,  dusekt@sze.hu
  • A projekt 2013 júniusában zárult

Fő kutatási eredménye: Dusek Tamás (2013): Tér és közgazdaságtan. Budapest, L’Harmattan, 206 p.

Idézetek a könyv recenzióiból:

„Dusek Tamás egészen sajátos megvilágításba helyezi a tér és a közgazdaságtan kapcsolatát, és emellett sajátos feladatokra is vállalkozik. A hat fejezetből álló kötetéből ugyanis képet kaphatunk a közgazdaságtan sokszínűségéről, a közgazdaság-tudomány és a területi gazdaságtan közötti viszonyról, a területi gazdasági kutatások elmélettörténeti kérdéseiről, a területi kutatások módszertani- és alapkérdéseiről, a statikus téralkotó elemek és végül a területi mobilitás kezeléséről.” (Pásztor Szabolcs)

„A Tér és közgazdaságtan kiválóan olvasható, világos érvelésű elméleti munka. Kiemelhetem alapos forráselemzését, precíz kritikáját, de különösen a közgazdaságtan és a területi kutatások közötti összefüggések és súrlódások tárgyalását, amely ebben a részletességben és gazdagságban hiánypótlónak tekinthető, olyan kérdések tárgyalásával, amelyek biztosan nem csak a kritikust foglalkoztatták és foglalkoztatják. Ennek a könyvnek tehát nemcsak a tudományos vitákhoz hozzátett értéke, hanem fontos praktikus jelentősége is van. A regionális tudomány művelőit alapos érvanyaggal látja el a térbeli gondolkodás szükségességéről, miközben elhanyagolt vagy felületesen kezelt gondolati sémákra, az elmélettörténet rigorózusabb ismeretére és a területi elemzések szellemi igényességének fontosságára hívja fel a figyelmet. A közgazdaságtanban – és csak remélhetjük, hogy kritikáját széles körben fogják olvasni és felhasználni – hozzájárulhat a diszciplína régóta esedékes megújulásához, a teret differenciáltan értékelő gondolkodás elterjedéséhez.” (Lux Gábor)

„A könyv későbbi fejezeteiben a szerző alaposan vizsgálja a „formális tér”; a több pontban, esetleg egyenes vagy sík mentén elhelyezkedő elemekkel foglalkozó modellek koncepcionális és gyakorlati problémáit; így munkája remélhetően nem lesz megnyugtató, az igazságérzetet kellemesen masszírozó olvasmány a regionális tudomány követői számára sem.” (Lux Gábor)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Gazdasági Elemzések Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.